Như thế nào là hàng cận date? Hạn sử dụng còn bao lâu?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.

Được bảo trợ bởi Zendesk